Scroll Top
Оценка на здравния статус

Оценката на здравния статус включва няколко компонента:

  • попълване на предварителни въпросници (Анкета 1, 2 и 3), които помагат за определяне на вашето пълноценно функциониране в двигателен, психологичен и социален аспект (по международната методология WHODAS), вашия стоматологичен статус, оценка на болката, наследствените заболявания и състоянието на основните жизнени системи
  • подробен медицински преглед със сваляне на анамнеза, подробен статус по системи, ЕКГ, ехографско изследване на вътрешни органи, измерване на метаболитна възраст, BMI, водно съдържание, разпределение на мазнини в тялото, мускулна маса и редица други показатели с апарат Tanita, изследване на зрение, слух, неврологични функции, определяне на функционална възраст, изготвяне на комплексна оценка с препоръки
  • назначаване на лабораторни изследвания спрямо резултатите от медицинския преглед
  • препоръки за хранителен и двигателен режим, сън, психологично здраве