Вашите лични данни ще бъдат използвани за удостоверяване на Вашата самоличност при осигуряване на достъп до авторски материали на д-р Бранимир Радуилов и ще бъдат съхранявани докато продължавате да сте регистриран потребител в сайта https://branimirraduilov.com. Във всеки един момент можете да поискате закриване на Вашия потребителски профил и изтриване на Вашите лични данни, с е-мейл до admin@branimirraduilov.com
Ако не сте съгласни с обработване на Ваши лични данни за посочените цели, моля не се регистрирайте в сайта https://branimirraduilov.com.